Vi er sikre på at vi gjør en bedre bemanningsjobb enn andre vikarbyråer. Og, vi vet at en god skole alltid er avhengig av gode vikarer. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere, så derfor tør vi å si at vi kan bidra til å gjøre din skole enda litt bedre.

Våre vikarer er oppdaterte på den nyeste teknologien som benyttes i skolen. Det betyr at de behersker ulike e-læringsverktøy, smartboards, osv. Det betyr også at de er oppdatert på pedagogiske metoder og arbeidsformer. Våre vikarer vil sørge for å drive kvalifisert undervisning for den faste læreren som ikke er til stede. Vi og våre vikarer er levende opptatt av elevene og hvordan de kan få best mulig undervisning. Elevene skal sitte igjen med at de har lært noe selv om de har hatt vikar.Våre vikarer skal fremstå strukturert, kvalitetsbevisst, engasjert med en offensiv holdning til arbeidet de utfører.

Kontakt oss for vikar