Har du behov for vikar?

Vi bemanner den norske skolen med kvalifiserte lærervikarer og skolepersonell, basert på kvalitet, kundefokus og kapasitet.
Vi er sikre på at vi gjør en bedre bemanningsjobb enn andre vikarbyråer. Og, vi vet at en god skole alltid er avhengig av gode vikarer. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere, så derfor tør vi å si at vi kan bidra til å gjøre din skole enda litt bedre. Våre vikarer er oppdaterte på den nyeste teknologien som benyttes i skolen. Det betyr at de behersker ulike e-læringsverktøy, smartboards, osv. Det betyr også at de er oppdatert på pedagogiske metoder og arbeidsformer. Våre vikarer vil sørge for å drive kvalifisert undervisning for den faste læreren som ikke er til stede. Vi og våre vikarer er levende opptatt av elevene og hvordan de kan få best mulig undervisning. Elevene skal sitte igjen med at de har lært noe selv om de har hatt vikar.

Våre vikarer skal fremstå strukturert, kvalitetsbevisst, engasjert med en offensiv holdning til arbeidet de utfører.

Kontakt oss for vikar

Om oss

Vikar.no er et vikarbyrå som bare leverer personell til undervisningssektoren. Dette gjør vi til gjengjeld bra. Vår visjon og våre kjerneverdier er ambisiøse. Derfor søker vi hele tiden etter Norges beste vikarer innen undervisningssektoren. Vi tror det lønner seg.
 
Vi er spesialister innen formidling av vikarer/lærere, med hovedfokus på videregående skole og grunnskolen innenfor for privat- og offentlig sektor.

Kjerneverdier

Vi har konkretisert vår visjon i fem kjerneverdier (SKOLE) som beskriver vårt arbeid. De fem kjerneverdiene er rettesnorer og konkrete egenskaper som vi ønsker at vikar.no alltid skal assosieres med.
STRUKTUR – vi er opptatt av å forenkle hverdagen for kundene våre og vikarene som jobber for oss
KVALITET – vi tilbyr kvalifisert og kvalitetssikret skolepersonell
OFFENSIVITET – vi tør mene noe. Vi vil fremover og våger å tenke nytt.
LÆRINGSVILJE – vi ansetter og tilbyr mennesker som har ambisjoner om å utrette noe. Dette skjer gjennom læring
ENGASJEMENT – vi og våre vikarer er levende opptatt av elevene og hvordan de kan få best mulig undervisning

Visjon

«Vi er vikarene som skal gjøre skolen bedre»

Dette er vår visjon. Det er en visjon som forplikter og som vi jobber etter hver dag.

Alle våre ansatte kjenner vår visjon. Vårt mål er at også kundene våre skal oppleve visjonen i våre leveranser.

Mer utdypet kan vi si at:

«Vi bemanner den norske skolen
med kvalifiserte lærervikarer og
skolepersonell, basert på kvalitet,
kundefokus og kapasitetstrategisk posisjon!»